golf pre každého
Golfový klub

HCP - formulár na nahlasovanie výsledkov

Dátum:
Názov turnaja:
Ihrisko:
Poznámka:

Vedenie hendikepu

Hendikep každého člena Euro Golf Clubu je vedený na centrálnom serveri ÖGV.

Na www.golf.at  (na podstránke MyGolf.at)  si kedykoľvek môžete veľmi jednoducho overiť svoj aktuálny presný hendikep.

Postupný vývoj svojho hendikepu môžete priebežne kontrolovať priamo vo Vašej osobnej  hendikepovej listine. V chronologickom poradí sú v nej zapísané všetky Vaše kvalifikačné výsledky od Vašej prvej registrácie na serveri ÖGV. Listina je dostupná v každom čase a je možné ju vytlačiť.

 

Vlastná kontrola hendikepu

Overte si online postupný vývoj svojho hendikepu.

 

Choďte prosím na www.golf.at,

alebo kliknite na našej úvodnej stránke na obrázok členskej karty

 

Po otvorení stránky napíšte do označeného rámu meno + heslo:

Pridelené meno + heslo ste dostali v liste o prijatí za člena. Ak si ich nepamätáte, napíšte eurogolfclub@eurogolfclub.sk alebo zavolajte  0948-414 586

otvorí sa podstránka My Golf.at a potvrdí sa Vám, že ste nalogovaný

2. Kliknite na položku „STAMMLATTABFRAGE“ 


 Váš aktuálny presný Hendikep (Stammvorgabe)

a zápis Vašich všetkých kvalifikačných výsledkov v chronologickom poradí (Stammblatt).

 

Zmena HCP

Nahlasovanie výsledkov

Centrálne servery Rakúska, Nemecka a Švajčiarska sú navzájom prepojené. Preto kvalifikačné výsledky z turnajov na zmenu hendikepu, ktoré budete hrať v jednej z týchto krajín, sa do Vašej osobnej hendikepovej listiny zaznamenajú automaticky.  Zmenený hendikep si môžete overiť na druhý deň ráno na serveri www.golf.at

Zápis vašich výsledkov z turnajov odohratých mimo Rakúska, Nemecka a Švajčiarska urobíme my (váš domovský klub) podľa pravidiel Rakúskeho golfového zväzu. Každý hráč je sám zodpovedný za nahlásené výsledky.

Preto vás prosíme, aby ste nám po odohratí turnaja v čo najkratšom čase poslali informáciu o výsledku na eurogolfclub@eurogolfclub.sk .

Informácia musí obsahovať minimálne dátum, miesto konania a názov turnaja. My si na internete nájdeme výsledkovú listinu a Vašu scorekartu a okamžite zapíšeme tento váš výsledok do vašej osobnej hendikepovej listiny. Svoj aktuálny presný hendikep si môžete skontrolovať hneď.

Hlásenie o turnaji nám môžete poslať aj formou linku na výsledkovú listinu. V tomto prípade nám prosím ale do emailu napíšte aspoň dátum alebo miesto konania turnaja.

Turnaje

V súčasnosti nie sú zadané pripravované turnaje